www.wroclaw.pl

Pytania i odpowiedzi

Doradcy energetyczni na co dzień odpowiadają na wiele pytań dotyczących wymiany pieców, uchwały antysmogowej, wnioskowania o dopłaty itp. Przedstawiamy odpowiedzi na te z pytań, które powtarzają się najczęściej.

Znajdź odpowiedź na swoje pytania lub zadzwoń do doradców 71 799 67 99.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się na drugiej stronie Wniosku o udzielnie dotacji, w sekcji „VII. Załączniki do wniosku."

Wniosek można pobrać ze strony, wybierając z listy załączników Załącznik 1 Wniosek o udzielenie dotacji.

Sprawdź także:

 

 

 

Lista wymaganych dokumentów znajduje się na drugiej stronie Wniosku o udzielnie dotacji, w sekcji „VII. Załączniki do wniosku."

Wniosek można pobrać ze strony, wybierając z listy załączników Załącznik 1 Wniosek o udzielenie dotacji.

Sprawdź także:

 

 

Akcja "Zmień Piec" bazuje na programach dofinansowań przyjętych przez Radę Miejską Wrocławia, ze środków budżetowych Wrocławia, które mogą być wydatkowane jedynie na terenie Wrocławia.

Informacji o możliwościach dofinansowania inwestycji w innym rejonie powinien udzielić Urząd Gminy, na terenie której znajduje się inwestycja lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedni dla tego terenu.

Dotacja zostanie wypłacona na numer konta wskazany w umowie dotacyjnej, w ciągu 30 dni od daty pozytywnie przeprowadzonej kontroli powykonawczej.

Mieszkańcy Wrocławia mogą korzystać ze wszystkich dostępnych programów dofinansowań, pod warunkiem spełnienia warunków konkretnych programów.

Szczegóły dostępne tutaj.

W tym celu skontaktuj się z zarządcą budynku, by zorientować się w aktualnej sytuacji oraz istniejących możliwościach. Gdy po rozmowie z zarządcą okaże się, że nie ma przeszkód dla podłączenia ciepła sieciowego, a pozostali współwłaściciele wyrażą zgodę, to przyłączenie twojej nieruchomości do sieci ciepłowniczej Fortum jest całkiem proste.

Zobacz 6 kroków, które pozwolą Ci dołączyć do grona klientów Fortum.

Korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i regularnego uzupełniania paliwa, jest czyste i nie powoduje hałasu.

Ciepło sieciowe wytwarzane jest poza mieszkaniami użytkowników i dostarczane do budynków w postaci wody, więc nie wymaga instalacji kotłów i piecyków. Nie ma zatem zagrożenia wybuchem, pożarem oraz zatruciem spalinami, jak w przypadku ogrzewania gazowego lub węglowego.

Co więcej, korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej daje możliwość indywidualnego ustawienia przepływu ciepła oraz temperatury tak, aby gwarantowała ona komfort cieplny mieszkańcom. Odbiorca płaci za dostarczoną ilość energii na podstawie wskazań ciepłomierza. Koszty są jasno określone, a taryfy, ceny przesyłu i wytwarzania są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Poznaj zalety ciepła sieciowego od Fortum.

Ten specjalny program Fortum, gwarantuje bezkosztowe przyłączenie kamienic do sieci ciepłowniczej, gdy tylko będą istniały ku temu warunki techniczne. Jeżeli przeprowadzona analiza warunków technicznych, wypadnie pomyślnie, programem objęty jest także węzeł.

Budynki znajdujące się poza obszarem działania programu, także mogą być nieodpłatnie podłączone do sieci Fortum.*

Wynik szczegółowej analizy wykaże, czy jakiś udział kosztów będzie po stronie ubiegającego się o przyłączenie.

*(Szczegóły u Twojego Opiekuna Fortum).

Szacowany minimalny czas od momentu podpisania umowy przyłączeniowej do odbioru ciepła to 9 miesięcy.

W programach dofinansowań dostępnych dla najemców lokali komunalnych nie jest weryfikowany stan zadłużenia mieszkania. Jednak, żeby uzyskać dofinansowanie w ramach programów KAWKA Plus lub Termo KAWKA należy posiadać pisemną zgodę na realizację zadania wydaną odpowiednio przez Zarząd Zasobu Komunalnego lub Wrocławskie Mieszkania.

Informacji na temat tego, czy w konkretnym przypadku zadłużenie będzie miało wpływ na wydanie zgody udzieli odpowiednie Biuro Obsługi Klienta (ZZK) lub Centrum Obsługi Mieszkańca (WM).

Sprawdź także:

 

 

Decyzję o przyłączeniu budynku wspólnotowego do sieci ciepłowniczej może podjąć jedynie wspólnota mieszkaniowa. W tej sprawie należy skontaktować się z zarządcą budynku.

Pierwszym krokiem do przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej powinna być uchwała wspólnoty mieszkaniowej dotycząca chęci przyłączenia. Na podstawie tej uchwały zarządca budynku składa zapytanie o możliwości i warunki przyłączenia. Po ich otrzymaniu przedstawia je wspólnocie wraz z kosztorysem. Na tej podstawie wspólnota mieszkaniowa podejmuje uchwałę o przyłączeniu. W oparciu o podjętą uchwałę zarządca podpisuje umowę przyłączeniową, przeprowadza niezbędne prace budowlane i następuje przyłączenie budynku do sieci.

Sprawdź także:

 

W związku z epidemią COVID-19 stacjonarny punkt konsultacyjny doradztwa energetycznego przy ul. Hubskiej 8-16 został zamknięty do odwołania.

Doradcy energetyczni udzielają mieszkańcom Wrocławia porad w zakresie wymiany źródła ciepła: telefonicznie, w dni robocze od 8.00 do 18.00 oraz e-mailowo: [email protected].

Sprawdź także:

 

Wnioski można składać w trybie ciągłym w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej 8-16, od poniedziałku do piątku w godzi. 8.00–15.45.

Wnioski można składać również w czynnych kancelariach Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 oraz ul. Bogusławskiego 8-10 w godz. 8.00-15.15. Wnioski można także przesyłać pocztą oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Sprawdź także:

Zgodnie z zapisami programu KAWKA Plus dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych, z których podstawowym jest ogrzewanie oparte na paliwach stałych, pod warunkiem jednoczesnej trwałej likwidacji obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego systemu ogrzewania niskoemisyjnego.

Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji wyłącznie na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych bez konieczności likwidacji systemu ogrzewania niskoemisyjnego. W takim przypadku dotację przyznaję się maksymalnie do 3000 zł.

Sprawdź także:

Dofinansowanie w ramach programu KAWKA Plus do likwidacji pieców na paliwa stałe i wymiany na ekologiczne źródła ogrzewania pokrywa do 100% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 15 000 zł.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego przy ul. Hubskiej 8-16. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Sprawdź także:

Warunki dotyczące budowy i eksploatacji kominka (na paliwo stałe, np. drewno, brykiet) określa tzw. Uchwała Antysmogowa dla Gminy Wrocław.

Uchwała rozróżnia dwa rodzaje systemów z kominkami:

  • tzw. kominek rekreacyjny - kominek, który jest wykorzystywany rekreacyjnie, bez podłączenia do instalacji rozprowadzającej ciepło, może być wykorzystywany jeśli jego emisja pyłów jest zgodna z parametrami „ekoprojektu”. W innym wypadku, aby móc go nadal używać, należy zamontować na wylocie spalin urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (np. elektrofiltr).
  • kominek z rozprowadzeniem ciepła - Jeśli kominek ma rozprowadzenie ciepła (np. płaszcz wodny) to powinien być potraktowany jak piec na paliwo stałe.

Gmina Wrocław zdaje sobie sprawę z ryzyka ponoszenia wyższych kosztów ogrzewania po likwidacji pieca na paliwa stałe. Dlatego uruchomiliśmy dwa, bardzo ważne, programy.

Jednym z nich jest Lokalny Program Osłonowy, w ramach którego mieszkaniec Wrocławia może otrzymać miejskie dopłaty do ogrzewania. Drugim jest system zniżek i upustów w czynszach dla najemców lokali komunalnych, którzy uzyskali zgodę na zamianę systemu grzewczego i ją przeprowadzili. Można liczyć nawet na 2 lata zwolnienia z czynszu i 50% ulgę w czynszu aż do 2025 r.

Zachęcamy również do skorzystania z darmowych porad gminnych Doradców Energetycznych.

Program, o którym Pani słyszała to tzw. Termo Kawka. Jest to program dopłat do wymiany stolarki okiennej w lokalach, w których wymieniono piec węglowy na ogrzewanie ekologiczne w ramach miejskich programów dotacyjnych Kawka lub Kawka Plus. Jednakże w ramach programu można wymienić jedynie stare, drewniane okna.

Tak, ale wyłącznie w przypadku, gdy piec węglowy (na paliwo stałe) jest głównym źródłem ogrzewania tego mieszkania.

 

Na terenie Wrocławia obowiązuje Uchwała Antysmogowa, która rozróżnia trzy grupy pieców na paliwa stałe:

  • Piece 1 i 2 klasy oraz piece pozaklasowe (kopciuchy). Można je użytkować jedynie do 01.07.2024 roku.
  • Piece 3, 4 i 5 klasy. Mogą być używane do 01.07.2028 roku.
  • Piece spełniające wymagania ekoprojektu. Mogą być używane nawet po 01.07.2028 roku, ale wyłącznie pod warunkiem, że nie ma technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Jeżeli taka możliwość się pojawi - muszą być zlikwidowane w ciągu 15 lat od daty rozpoczęcia eksploatacji.

Warto zacząć od uzyskania dokumentu „Warunki przyłączenia do sieci gazowej” z Polskiej Spółki Gazownictwa. Jeżeli mamy już gaz sieciowy w mieszkaniu, to pomóc w tym może nasz obecny sprzedawca gazu.

Po uzyskaniu warunków z gazowni należy uzgodnić wizytę kominiarza i uzyskać opinię kominiarską. Kominiarz sprawdzi, czy pomieszczenia i przewody kominowe spełniają warunki techniczne niezbędne do podłączenia pieca gazowego.

W kolejnym kroku należy udać się do projektanta instalacji sanitarnych, który przygotuje projekt budowlany instalacji gazowej.

Gotowy projekt należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego. Otrzymany dokument należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie w ramach programu KAWKA Plus.

Zachęcamy również do skorzystania z przygotowanych przez doradców energetycznych instrukcji:

Zwolnienie z czynszu dotyczy wymian ogrzewania dokonanych po 1 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w odpowiednim Biurze Obsługi Klienta lub Centrum Obsługi Mieszkańca. Warunkiem otrzymania zwolnienia z czynszu jest likwidacja pieca na paliwo stałe za zgodą zarządcy komunalnego i wymiana na ekologiczne źródło ogrzewania (z dofinansowaniem z Programu KAWKA plus lub na własny koszt).

Po zamontowaniu nowego ogrzewania należy ten fakt zgłosić w administracji. Pracownicy administracji, po kontroli w lokalu wystawią protokół odbioru nowej instalacji grzewczej i na tej podstawie zostanie naliczone zwolnienie z opłat czynszowych.

Sprawdź także:

Piec elektryczny akumulacyjny to taki rodzaj ogrzewania, w którym grzałka umieszczona wewnątrz pieca ogrzewa jego obudowę. Zadaniem obudowy jest gromadzenie ciepła i nagrzewanie powietrza wokół pieca. Zasada działania tego pieca jest bardzo zbliżona do pieca kaflowego. Nagrzane powietrze krąży w pomieszczeniu i daje odczucie ciepła.

Panel na podczerwień przekazuje ciepło za pomocą fal podczerwonych - podobnych do tych, których używamy od lat w pilotach do telewizora. Ten rodzaj ogrzewania nie nagrzewa powietrza krążącego w pomieszczeniu tylko przekazuje ciepło bezpośrednio do osób i przedmiotów. To właśnie promieniowanie podczerwone sprawia, że nawet przy ujemnych temperaturach odczuwamy ciepło słońca. Ten rodzaj ogrzewania bardzo dobrze sprawdza się w pomieszczeniach gdzie występuje problem z przemarzaniem lub zawilgoceniem ścian. Zużywa również mniej energii w porównaniu z piecem akumulacyjnym.

Rodzaj ogrzewanie powinien być każdorazowo dobrany do konkretnego mieszkania - jego wielkości, zapotrzebowania na ciepło, rodzaju ocieplenia, stylu życia mieszkańców, preferowanej temperatury i wielu innych czynników.

Wygodną i bezpieczną alternatywą dla ogrzewania gazowego jest ogrzewanie elektryczne. Warto pamiętać, że oprócz tradycyjnych pieców akumulacyjnych, współcześnie bardzo popularne są również podłogowe i ścienne maty grzewcze oraz panele na podczerwień, które zużywają zdecydowanie mniej prądu niż piec akumulacyjny. Warto również zorientować się, czy istnieje możliwość zamontowania powietrznej pompy ciepła.

Aby uzyskać dopłaty do rachunków za ogrzewanie (w tym przypadku gaz) należy zgłosić się do odpowiedniego terenowego zespołu pracy socjalnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i złożyć wniosek w ramach Lokalnego Programu Osłonowego. Dane kontaktowe do poszczególnych zespołów znajdują się w tabeli.

W programie KAWKA Plus nie ma możliwości refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie. Aby móc otrzymać dopłatę do nowego pieca, wniosek o dofinansowanie musi być złożony kiedy w mieszkaniu jest sprawny piec na paliwo stałe. Po złożeniu wniosku następuje wizyta kontrolna, w trakcie której pracownik Urzędu Miejskiego potwierdza, że w mieszkaniu jest sprawny piec na paliwo stałe i umawia termin podpisania Umowy. Dopiero po podpisaniu Umowy o dofinansowanie można likwidować stary piec.

Niezależnie jednak od tego, czy piec został zlikwidowany samodzielnie, czy z dopłatą - po wymianie można złożyć wniosek o dopłaty do rachunków za ogrzewanie w ramach Lokalnego Programu Osłonowego. W wypadku mieszkań komunalnych można dodatkowo starać się o zwolnienie z czynszu .

Aby otrzymać dopłatę nowa instalacja grzewcza musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Jeśli stara instalacja gazowa spełnia obecne wymagania i nie będzie w żaden sposób modyfikowana to należy uzyskać oświadczenie od wykonawcy iż nie będzie wprowadzał zmian do obecnej instalacji i zgłosić się do Wydziału Architektury.

Jeśli jednak jakakolwiek zmiana w instalacji gazowej będzie wprowadzana to należy wykonać nowy projekt uwzględniający te zmiany i zgłosić nowy projekt lub uzyskać pozwolenie na budowę.

W ramach programów KAWKA Plus i Czyste Powietrze można otrzymać dopłatę na nowy piec wyłącznie w przypadku wymiany pieca na paliwo stałe na inny rodzaj ogrzewania. Dodatkowo, w programie KAWKA Plus, źródło ciepła na paliwo stałe musi być podstawowym źródłem ciepła aby otrzymać dopłatę na nowe ekologiczne źródło. Jeśli tak nie jest to dopłata przysługuje jedynie do likwidacji instalacji ogrzewania na paliwo stałe (max. 3000 zł).

Właściciele domów jednorodzinnych mogą odpisać koszt zakupu nowego pieca od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, niezależnie od tego jaki rodzaj ogrzewania był zainstalowany wcześniej.

W razie wątpliwości skontaktuj się z doradcą energetycznym.

Urząd Miejski nie wskazuje żadnych firm i nie współpracuje z żadnymi firmami. Wnioskodawca ma pełną dowolność w zakresie wyboru wykonawcy.

Rekomendujemy kontakt z osobami z rodziny lub ze znajomych, które już wymieniły piec i które mogą polecić wykonawcę.

Jednocześnie informujemy iż w specjalnej wyszukiwarce znajduje się baza przeszkolonych instalatorów akcji „Zmień Piec”.

Urząd Miejski Wrocławia nie promuje żadnych wykonawców, instalatorów ani firm. Chcemy jedynie ułatwić porównanie podmiotów, które przeszły specjalne szkolenie i są gotowe do pełnienia roli pełnomocnika przy wymianie pieca. Zachęcamy również do zapoznania się z opiniami na temat danej firmy w internecie lub wśród znajomych.

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99