www.wroclaw.pl

Dopłaty do rachunków

Lokalny Program Osłonowy to system dopłat do rachunków za ogrzewanie dla osób, które wymieniły piec węglowy na ekologiczne źródło ciepła: elektryczne, gazowe, miejskie lub olejowe.

Kalkulator dopłat do ogrzewania w ramach
Lokalnego Programu Osłonowego

Kiedy Pani/Pan zmienił/a źródło ogrzewania swojego mieszkania z paliw stałych (np. węgiel) na ekologiczne?

Proszę wybrać źródło ekologicznego ciepła którym Pani/Pan ogrzewa mieszkanie lub planuje?

Proszę podać ilość osób zamieszkujących lokal

Proszę zaznaczyć czy w lokalu zamieszkuje osoba:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • niepełnosprawna, poruszająca się na wózku,
 • niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Proszę wpisać łączny miesięczny dochód netto wszystkich członków gospodarstwa domowego (dochód "na rękę")

Proszę określić metraż mieszkania, które chce Pani/Pan objąć Lokalnym Programem Osłonowym

m2

Dostaniesz dopłatę jeśli:

 • mieszkasz we Wrocławiu;
 • po 1 stycznia 2018 r. zamieniłeś piec węglowy na ogrzewanie ekologiczne (elektryczne, gazowe, miejskie, olejowe);
 • zarabiasz mniej niż 3 000 zł netto na osobę w rodzinie (4 268 zł netto jeżeli mieszkasz sam);
 • jesteś osobą fizyczną (firma nie otrzyma dopłaty).

Pamiętaj!

 • dopłata przyznawana jest raz na pół roku – po tym czasie trzeba ponownie złożyć wniosek;
 • wysokość dopłat jest obliczana przede wszystkim na podstawie dochodu oraz wielkości mieszkania i rodzaju ogrzewania;
 • dopłata jest wypłacana bezpośrednio na konto bankowe dostawcy ciepła (energii, gazu).

Dowiedz się więcej. Zadzwoń do doradcy, tel. 71 799 6 799.

Czytaj także: Lokalny Program Osłonowy a dodatek osłonowy. Jakie różnice?

Nabór wniosków

Wnioski o dopłatę można składać w biurach oddziałów terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu:

 • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1, ul. Braniborska 6/8, tel. 71 78 22 491
 • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2, ul. Średzka 42, tel. 71 34 93 293, 71 34 92 860 fax. 71 34 92 860
 • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3. ul. Nowowiejska 102, tel. 71 78 23 562
 • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4. ul. Oficerska 9A. tel./fax 71 78 22 450
 • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5, ul. Kniaziewicza 29, tel. 71 33 52 385
 • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6, ul. Kamieńskiego 190, tel. 501 020 640
 • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7, pl. Św. Macieja 4, tel. 71 78 22 422
 • Dział Usług Opiekuńczych, pl. Legionów 4-5, tel./fax: 71 76 57 913
 • Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców, ul. Zachodnia 3, tel. 71 78 23 580, 71 78 23 584

Sprawdź, gdzie powinieneś złożyć wniosek - mapa rejonów

Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2024 r.

Pobierz wniosek o przyznanie pomocy w ramach Lokalnego Programu Osłonowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu wraz z oświadczeniem o zamieszkiwaniu przed przeprowadzeniem zmiany systemu ogrzewania;
 • dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu, a w przypadku domów jednorodzinnych, w razie braku takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej;
 • umowę z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania na rzecz dostawcy opłat związanych z ogrzewaniem lokalu, za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe.

Pełna treść Lokalnego Programu Osłonowego

UCHWAŁA NR LIX/1375/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych

UCHWAŁA NR XV/427/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr LIX/1375/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych

Pozostałe programy:

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99