www.wroclaw.pl

Termo KAWKA

Termo KAWKA to miejski program dopłat dla osób, które wymieniły piec w ramach programu KAWKA i chciałyby dodatkowo wymienić drewniane okna. Dofinansowanie wynosi nawet 5000 zł.

Dostaniesz dopłatę, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • masz mieszkanie albo dom we Wrocławiu lub jesteś najemcą mieszkania komunalnego albo wynajmujesz mieszkanie prywatnie (sytuacja prawna mieszkania jest uregulowana);
 • jesteś osobą fizyczną (dopłata nie jest przyznawana firmom);
 • zlikwidowałeś piec węglowy i zainstalowałeś ekologiczne źródło ogrzewania zainstalowane w ramach programu KAWKA;
 • masz drewniane okna (krosnowe, ościeżnicowe, skrzynkowe, zespolone, jednoramowe);
 • lub jesteś osobą prowadzącą w swojej nieruchomości działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji - dotacja stanowi pomoc de minimis (plus jeżeli spełniasz pozostałe warunki).

Na jakie okna możesz dostać dopłatę?

 • okna otwieralne i nieotwieralne,
 • drzwi balkonowe i portfenetry (okna sięgające od podłogi do sufitu, z zewnętrzną balustradą),
 • okna połaciowe (osadzone w połaci dachu),
 • nadświetla (okna umieszczane nad drzwiami zewnętrznymi),
 • okna jednoramowe, w których zamontowane są szyby zespolone – wyprodukowane nie później niż 15 lat przed rokiem złożenia wniosku o dotację,
 • okna typu "wole oko".

Ile pieniędzy możesz dostać?

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 1 000 zł na jedno okno i 5 000 zł łącznie.

Na co można przeznaczyć dotację?

Koszty demontażu starych i montażu nowych:

 • okien zewnętrznych,
 • parapetów wewnętrznych,
 • parapetów zewnętrznych,
 • elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania okien (np. klamek).

Na co NIE można przeznaczyć dotacji?

 • opracowanie dokumentacji związanej z zadaniem (np. projektu montażu okien, kosztorysu, zaświadczenia energetycznego);
 • zakup elementów niebędących częścią okien (np. narzędzi);
 • pokrycie kosztów sprawowania nadzoru inwestorskiego;
 • dostawę zakupionych okien i ich elementów.

Pamiętaj!

 • wymianę okien możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
 • przed podpisaniem umowy o dofinansowanie odwiedzą Ciebie kontrolerzy z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, którzy sprawdzą, czy w mieszkaniu (w domu) są drewniane okna. Musisz udostępnić im wszystkie pomieszczenia (UWAGA: w czasie pandemii koronawirusa kontrole odbywają się zdalnie);
 • aby złożyć wniosek w imieniu współwłaściciela lub właściciela nieruchomości, musisz mieć jego zgodę (pełnomocnictwo);
 • inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zobacz pełną treść ogłoszenia o naborze wniosków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Nabór wniosków

Wnioski można składać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul.Hubskiej 8-16.

Wnioski można także przesyłać pocztą.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Pobierz wniosek

Dokumenty do pobrania

Pełna treść programu Termo KAWKA

UCHWAŁA NR XV/418/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych oraz w Uchwale nr XXXVIII/1024/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XV/418/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych.

Masz pytania dotyczące programu?

Wszystkie wątpliwości wyjaśnią pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, godz. 8:00 - 15:45. Zadzwoń: 71 799 67 00. Napisz: [email protected]

Do dyspozycji mieszkańców pozostaje również specjalny numer telefonu 71 799 67 99 (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00-18.00) oraz adres poczty elektronicznej: [email protected].

Pozostałe programy:

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99