www.wroclaw.pl

Projekty unijne

W ramach akcji "Zmień piec" prowadzone są trzy projekty unijne na łączną kwotę dofinasowania 27 562 182, 05 zł. W latach 2019-2022 wymienione z tych środków zostaną systemy ogrzewania w kamienicach gminnych administrowanych przez Wrocławskie Mieszkania i Zarząd Zasobu Komunalnego.

Projekty finansowane są z budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD).

Przedmiotem projektów jest modernizacja systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych w budynkach należących do miasta. W pierwszym etapie, który potrwa do końca września 2021 r. nowe ogrzewanie zostanie zamontowane w 250 lokalach mieszkalnych na terenie 29 budynków. W drugim i w trzecim etapie, które potrwają do końca 2022 r., będzie to już odpowiednio 498 i 510 lokali mieszkalnych (łącznie na terenie 106 budynków).

Szczegóły dot. projektów dostępne poniżej oraz na stronach zarządców (tam także harmonogramy realizacji):

Grafika przedstawia logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, Dolnego Śląska i flagę Polski

Lista projektów

Zmień piec
bez wkładu
własnego
Wymień piec
za dopłatę od miasta
Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków
Ikona telefonu Ikona zamknięcia okna
Masz pytania?
Zadzwoń!
pn.–pt.: 8.00–18.00 71 799 67 99