www.wroclaw.pl

Projekty unijne

W ramach akcji "Zmień piec" prowadzone są trzy projekty unijne na łączną kwotę dofinasowania 27 562 182, 05 zł. W latach 2019-2022 wymienione z tych środków zostaną systemy ogrzewania w kamienicach gminnych administrowanych przez Wrocławskie Mieszkania i Zarząd Zasobu Komunalnego.

Projekty finansowane są z budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD).

Przedmiotem projektów jest modernizacja systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych w budynkach należących do miasta. W pierwszym etapie, który potrwa do końca września 2021 r. nowe ogrzewanie zostanie zamontowane w 250 lokalach mieszkalnych na terenie 29 budynków. W drugim i w trzecim etapie, które potrwają do końca 2022 r., będzie to już odpowiednio 498 i 510 lokali mieszkalnych (łącznie na terenie 106 budynków).

Szczegóły dot. projektów dostępne poniżej oraz na stronach zarządców (tam także harmonogramy realizacji):

Grafika przedstawia logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, Dolnego Śląska i flagę Polski

Lista projektów

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99