www.wroclaw.pl

Czwartek z doradcą: siedem punktów umowy z wykonawcą wymiany pieca

Marta Lachowicz-Sereda, adwokat z miejskiego biura porad prawnych | Tomasz Hołod / Redakcja Wroclaw.pl

W czwartki wrocławscy doradcy energetyczni na łamach „Faktu” przekazują czytelnikom praktyczne porady dotyczące akcji "Zmień piec". Tym razem głos oddamy adwokat Marcie Lachowicz-Seredzie, która podpowie, na co powinniśmy szczególnie uważać przy zawieraniu umowy z wykonawcą wymiany pieca.

Siedem zasad, które należy wziąć pod uwagę podpisując umowę z wykonawcą. Radzi adwokat Marta Lachowicz-Sereda z miejskiego biura porad prawnych.

1. Umowa

Umowę można podpisać w siedzibie firmy, albo poza siedzibą, np. u siebie w domu. Jeśli to umowa zawierana w domu osoby, która zamawia wymianę pieca, dokument musi zawierać: nazwę firmy, miejsce wykonania prac, czyli adres klienta, całkowity koszt prac i wykorzystanych materiałów. W umowie musi być określony termin rozpoczęcia i zakończenia prac, sposób i termin zapłaty, wysokość ewentualnej zaliczki.

2. Zakres prac

Dobrze, jeśli wszystkie działania objęte umową są wyszczególnione - w tym, ile będzie kosztowała usługa. Zakres prac może być również opisany ogólnie, np. wymiana pieca kaflowego na piec gazowy.

3. Zapłata

W umowie zasady wynagrodzenia mogą być opisane kosztorysowo albo ryczałtowo.

Jeżeli są opisane kosztorysowo, to prace będą szczegółowo rozbite na kolejne zadania wraz z ich wyceną. Przy rozliczeniu ryczałtowym do zapłacenia będzie konkretna suma bez względu na rozmiar prac.

4. Zaliczka

Zaliczka zwyczajowo wynosi do 30 proc. ostatecznej sumy. Należy pamiętać o pokwitowaniu, że została wpłacona.

Czwartek z doradcą energetycznym - strona Faktu

5. Warunki odstąpienia od umowy

Aby wypowiedzieć umowę podpisaną poza siedzibą przedsiębiorcy, należy dostarczyć wykonawcy oświadczenie o tej decyzji. Na zwykłej kartce, najlepiej listem poleconym na adres, który jest w umowie. Nie musimy podawać przyczyny odstąpienia od umowy.

Jednak, jeśli umowa jest w trakcie realizacji, a wykonawca już poniósł pewne koszty instalacji, to może domagać się ich zwrotu. Umowę podpisaną w siedzibie przedsiębiorcy można rozwiązać, np. jeśli wykonawca wykonuje umowę nienależycie, wadliwie lub sprzecznie z umową.

6. Warunki niekorzystne dla klienta

Należy dokładnie przeczytać umowę, ponieważ może zawierać zapisy niekorzystne dla klienta np.: obowiązek wypłacenia całej należności z góry, uprawnienie wykonawcy do podwyższenia wynagrodzenia czy pozbawienie klienta prawa do odstąpienia od umowy.

7. Pełnomocnictwo dla wykonawcy

We Wrocławiu działają firmy, które oferują wymianę pieca i załatwienie wszelkich formalności z tym związanych. Znane są przypadki, gdy właściciel mieszkania nie wykłada swoich pieniędzy, lecz to wykonawca sam rozlicza się z Urzędem Miejskim. W takiej sytuacji wystarczy podpisać pełnomocnictwo, że wybrana firma reprezentuje nas w urzędzie w sprawie wymiany.

Już za tydzień: Na jakie rodzaje ogrzewania możemy wymienić piec

PAMIĘTAJ:

  • Zanim wybierzesz wykonawcę, porównaj oferty kilku instalatorów
  • Zapoznaj się z opiniami na temat danej firmy (Internet, znajomi, rodzina)
  • Przeczytaj dokładnie umowę, którą podpiszesz z firmą wykonawczą (zakres usługi, termin wykonania prac, kosztorys) - Urząd Miejski nie może ingerować w zapisy takiej umowy i nie jest jej stroną
  • W razie wątpliwości, co do zapisów umowy, skonsultuj się z prawnikiem (bezpłatne porady prawne, tel. 71 777 98 88).
  • Firma nie wywiązała się z zawartej wcześniej umowy? Skontaktuj się z Miejskim Rzecznikiem Konsumenta (tel. 71 777 79 02) lub Urzędem Ochrony Konkurencji i konsumentów (22 290 89 16)

Instalator jako pełnomocnik

Instalatorzy instalacji grzewczych mogą występować w roli pełnomocników w zakresie wymiany pieca i wziąć na siebie załatwienie formalności związanych z rozliczeniem kosztów dotyczących wymiany ogrzewania. Klienci chwalą sobie to rozwiązanie, w wielu wypadkach był to argument decydujący o likwidacji pieców na węgiel lub drewno.

Znane są przypadki, gdy właściciel mieszkania nie wykłada swoich pieniędzy, lecz to wykonawca, działając w imieniu właściciela mieszkania, sam rozlicza się z Urzędem Miejskim w ramach możliwej do zdobycia dotacji. W takiej sytuacji wystarczy podpisać pełnomocnictwo, że wybrana firma reprezentuje nas w urzędzie w sprawie wymiany.

Taka forma współpracy nie zwalnia z podpisania umowy z wykonawcą, któremu udzielamy pełnomocnictwa. Umowa powinna określać wzajemne prawa i obowiązki, termin i koszt wykonania, sposób rozliczenia, itd. Podkreślić należy, że w przypadku ewentualnych kłopotów z wykonawcą, to właśnie umowa, zawarta w formie pisemnej, jest dokumentem, na który można się powoływać.

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99