www.wroclaw.pl

KAWKA Plus

KAWKA Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepło. Osoba, która wymieni piec nie spełniający norm ekologicznych, może dostać do 15 tys. zł jako zwrot kosztów montażu nowego źródła ciepła.

Wymienić piec możemy bez wkładu własnego, korzystając jedynie z dofinansowania od miasta. Dodatkowo unikniemy w ten sposób kary grzywny nawet do 5000 zł w przyszłości – od 1 lipca 2024 r. korzystanie z „kopciuchów” będzie bowiem karane zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej.

Kto może dostać dopłaty?

 • właściciel mieszkania lub domu we Wrocławiu (osoba fizyczna, firma dopłaty nie dostanie; sytuacja prawna mieszkania musi być uregulowana),
 • najemca mieszkania komunalnego;
 • osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (musi mieć zgodę właściciela lokalu);
 • w mieszkaniu (domu) musi być sprawny piec na paliwo stałe (węgiel, drewno, pelet, ekogroszek itp.).

Ile pieniędzy możesz dostać?

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 15 tysięcy zł. Piec możesz wymienić nawet bez wkładu własnego - instalator może bowiem rozliczyć koszty prac bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia, oferując usługę pełnomocnictwa.

Baza instalatorów "Zmień piec"

Na jakie ogrzewanie możesz dostać dotację?

 • elektryczne,
 • gazowe,
 • miejskie,
 • olejowe,
 • pompę ciepła.

Na co można wydać dotację?

 • demontaż ogrzewania na paliwo stałe, przy czym:
  • koszt demontażu jednego pieca kaflowego wraz z wywozem gruzu - do 1000 złotych;
  • koszt demontażu kotła c.o. - do 300 złotych;
  • koszt demontażu pieca stałopalnego - do 200 zł;
 • zakup i montaż ekologicznego systemu ogrzewania;
 • modernizację lub budowę systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;
 • montaż zbiorników na lekki olej opałowy, zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.;
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami węzła cieplnego znajdującego się w obrębie nieruchomości, jeżeli po zakończeniu inwestycji będzie on stanowił własność osoby, której przyznano dotację.

Na co NIE można przeznaczyć dotacji?

 • opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano wykonawczy montażu instalacji, opinia kominiarska);
 • zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako likwidacja pieców i kotłów na paliwa stałe oraz redukcja emisji do powietrza substancji takich, jak pył PM2,5, pył PM10, dwutlenek węgla CO2 i benzo-a-piren;
 • budowę sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych poza obrębem nieruchomości;
 • zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości;
 • prace remontowe niezwiązane bezpośrednio ze zmianą systemu ogrzewania i niebędące niezbędnymi do jego funkcjonowania;
 • adaptację pomieszczeń pod węzeł cieplny.

Pamiętaj!

 • nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;
 • wymianę pieca możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
 • przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, odwiedzą Ciebie kontrolerzy, którzy sprawdzą, czy w mieszkaniu (domu) jest sprawny piec na paliwo stałe. Musisz im pozwolić sprawdzić wszystkie pomieszczenia;
 • Jeśli wynajmujesz mieszkanie (dom) i starasz się o dofinansowanie w imieniu jego współwłaściciela lub właściciela, musisz mieć jego pełnomocnictwo;
 • inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zobacz pełną treść ogłoszenia o naborze wniosków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Nabór wniosków

Wnioski można składać od 10 stycznia 2020 r. w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul.Hubskiej 8-16.

Wnioski można także przesyłać pocztą. Do dyspozycji mieszkańców wciąż pozostaje specjalny numer telefonu 71 799 67 99 (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00-18.00) oraz adres poczty elektronicznej: zmienpiec@um.wroc.pl.

Przedłużenie terminu naboru wniosków: Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski złożone po 16 października 2020 r. zostaną zrealizowane w 2021 r.

Pobierz wniosek

Dokumenty do pobrania

Pełna treść programu KAWKA Plus

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne

Masz pytania dotyczące programu?

Na pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, godz. 8:00 - 15:45, zadzwoń: 71 799 67 00, napisz: WSR@um.wroc.pl

Pozostałe programy:

Masz pytania?
Zadzwoń!
pn.–pt.: 8.00–18.00 71 799 67 99