www.wroclaw.pl

Zwolnienia z czynszu

Miejski program zwolnienia z czynszu dla najemców komunalnych, którzy we własnym zakresie lub z programu KAWKA Plus zlikwidowali piec węglowy i zamontowali proekologiczny system ogrzewania, np:elektryczne, gazowe, olejowe.

Kto może dostać dopłaty?

  • najemca mieszkania komunalnego we Wrocławiu, który we własnym zakresie lub w ramach programu KAWKA Plus zlikwidował zlikwidował piec węglowy w zajmowanym mieszkaniu;
  • mieszkanie jest na terenie miasta Wrocławia;
  • wnioskodawcą jest wyłącznie osoba fizyczna;
  • w mieszkaniu musi być ekologiczne źródło ogrzewania.

Zasady zwolnienia z czynszu:

  • zwolnienie z czynszu obejmuje okres 24 miesięcy (2 lat) od daty podpisania protokołu odbioru nowego systemu grzewczego przez KAWKĘ lub przez Zarząd Zasobu Komunalnego albo Wrocławskie Mieszkania, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Po tym czasie czynsz ulega obniżeniu o 50% do 31 grudnia 2025 r.;
  • zwolnienie nie obejmuje opłat pozaczynszowych, czyli opłaty za wodę, ścieki, odbiór śmieci.

Podstawy prawne

UCHWAŁA NR XV/420/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020 – 2025”

Masz pytania?
Zadzwoń!
Infolinia czynna w godzinach 8 - 15:45 od PN-PT 71 799 67 99