www.wroclaw.pl

KAWKA Plus

KAWKA Plus to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepła. Osoba, która wymieni piec nie spełniający norm ekologicznych, może dostać do 8 tys. zł, jako zwrot kosztów montażu nowego źródła ciepła.

Grzywna do pięciu tysięcy złotych
Wymienić piec możemy bez wkładu własnego, korzystając jedynie z dofinansowania od miasta. Dodatkowo unikniemy w ten sposób kary grzywny nawet do 5000 zł w przyszłości – od 1 lipca 2024 r. korzystanie z „kopciuchów” jest bowiem karane zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej.

Kto może dostać dopłaty?

 • właściciel mieszkania lub domu we Wrocławiu (osoba fizyczna, firma dopłaty nie dostanie; sytuacja prawna mieszkania musi być uregulowana),
 • najemca mieszkania komunalnego;
 • osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (musi mieć zgodę właściciela lokalu);
 • osoba prowadząca w swojej nieruchomości działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (dotacja stanowi pomoc de minimis);
 • w mieszkaniu (domu) musi być sprawny piec na paliwo stałe (węgiel, pellet, drewno, ekogroszek itp.) stanowiący jedyne lub główne źródło ogrzewania.

Ile pieniędzy możesz dostać?

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 8 tysięcy zł. Piec możesz wymienić nawet bez wkładu własnego - instalator może bowiem rozliczyć koszty prac bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia, oferując usługę pełnomocnictwa.

Czytaj także: Zmień piec bez wkładu własnego i nie martw się o formalności

Na jaki rodzaj ogrzewania możesz dostać dotację?

 • elektryczne,
 • gazowe,
 • miejskie,
 • olejowe,
 • pompę ciepła.

Na co można wydać dotację?

 • demontaż ogrzewania na paliwo stałe, przy czym:
  • koszt demontażu jednego pieca kaflowego wraz z wywozem gruzu - do 1000 złotych;
  • koszt demontażu kotła c.o. - do 300 złotych;
  • koszt demontażu pieca stałopalnego - do 200 zł;
  • koszt demontażu instalacji c.o. – do 2000 zł.
 • koszt zakupu, montażu i uruchomienia systemu ogrzewania,
 • koszt modernizacji lub budowy systemów odprowadzania spalin i wentylacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 • koszt zwiększenia mocy przyłączeniowej do lokalu, dokonanej w celu prawidłowego funkcjonowania montowanego niskoemisyjnego systemu ogrzewania,
 • koszt montażu zbiorników na lekki olej opałowy, zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.,
 • koszt podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w obrębie nieruchomości,
 • koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej w związku z instalacją i uruchomieniem niskoemisyjnego systemu ogrzewania oraz kosztów nadzoru kierownika robót lub kierownika budowy,
 • koszt montażu instalacji gazowych, elektrycznych i cieplnych poza obrębem nieruchomości, niezbędnych do funkcjonowania montowanego niskoemisyjnego systemu ogrzewania,
 • koszt montażu wspólnych dla wielu lokali źródeł ciepła.

 

Na co NIE można przeznaczyć dotacji?

 • opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano wykonawczy montażu instalacji, opinia kominiarska);
 • zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako likwidacja pieców i kotłów na paliwa stałe oraz redukcja emisji do powietrza substancji takich, jak pył PM2,5, pył PM10, dwutlenek węgla CO2 i benzo-a-piren;
 • budowę sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych poza obrębem nieruchomości;
 • zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości;
 • prace remontowe niezwiązane bezpośrednio ze zmianą systemu ogrzewania i niebędące niezbędnymi do jego funkcjonowania;
 • adaptacje pomieszczeń pod niskoemisyjne urządzenie grzewcze.

Pamiętaj!

 • nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;
 • wymianę pieca możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
 • przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, przeprowadzona zostanie kontrola w formie zdalnej lub stacjonarnej, podczas której pracownicy Wydziału Środowiska sprawdzą czy w nieruchomości znajduje się piec na paliwo stałe stanowiący jedyne lub główne źródło ogrzewania (UWAGA: w czasie wizji muszą dostępne być wszystkie pomieszczenia w nieruchomości);
 • Jeśli wynajmujesz mieszkanie (dom) i starasz się o dofinansowanie w imieniu jego współwłaściciela lub właściciela, musisz mieć jego zgodę na zmianę systemu ogrzewania (pełnomocnictwo);
 • inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zobacz pełną treść ogłoszenia o naborze wniosków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Nabór wniosków

Wnioski można składać w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej 8-16. Ważne żeby wnioski były kompletne.

Czytaj także: Pamiętaj: złóż kompletny wniosek o wymianę pieca

Wnioski można także przesyłać pocztą.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Pobierz wniosek

Dokumenty do pobrania

Pełna treść programu KAWKA Plus

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne oraz w Uchwale nr XXXVIII/1023/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XV/417/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne.

Masz pytania dotyczące programu?

Na pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, godz. 8:00 - 15:45, zadzwoń: 71 799 67 00, napisz: WSR(at)um.wroc.pl

Do dyspozycji mieszkańców pozostaje również specjalny numer telefonu 71 799 67 99 (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00-15.45) oraz adres poczty elektronicznej: zmienpiec(at)um.wroc.pl.

Pozostałe programy:

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99