www.wroclaw.pl

Kalkulator łączenia dotacji

Zachęcamy do skorzystania ze specjalnego kalkulatora, który ułatwi wyliczenie kwoty dofinansowania w ramach programu KAWKA Plus i Czyste Powietrze lub KAWKA Plus i Ciepłe Mieszkanie. Przygotowany został dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie Wrocławia.

Kalkulator jest narzędziem pomocniczym ułatwiającym planowanie dofinansowania w ramach programu KAWKA Plus i Czyste Powietrze. Działa przy założeniu, że mieszkaniec skorzysta najpierw z dotacji w ramach KAWKA Plus, a następnie z Czystego Powietrza. Wskazanie na kalkulatorze jest wyłącznie symulacją, opartą na planowanych kosztach inwestycji i może się różnić od wskazań przy rozliczeniu dotacji.

Dotacje dla właścicieli domów jednorodzinnych

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy podpisali umowę o dofinansowanie do wymiany ogrzewania w programie KAWKA Plus lub dopiero planują to zrobić, mogą ubiegać się również o dotację w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

KAWKA Plus to program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu, realizowany przez Urząd Miejski Wrocławia. Osoba, która wymieni piec nie spełniający norm ekologicznych, może uzyskać na ten cel do 12 tys. zł.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł uprawnieni są do skorzystania z podstawowego poziomu dofinansowania. W tej grupie finansowania brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy i nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

Druga grupa beneficjentów uprawniona do podwyższonego poziomu dofinansowania to gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód nie przekracza 1 564 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych oraz 2 189 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Oprócz dotacji na wymianę źródła ciepła, wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie na montaż rekuperacji oraz termomodernizację budynku.

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze.

Różnica poziomów finansowania dotyczy tylko programu Czyste Powietrze, w KAWCE Plus nie ma takiego podziału.

Łączenie programów KAWKA Plus + Czyste Powietrze

Od maja 2020 roku dofinansowanie z obydwu programów można ze sobą łączyć, a dzięki przygotowanemu kalkulatorowi, można poznać przybliżone kwoty dotacji dla wszystkich grup beneficjentów. Przykładowa symulacja na poniższej grafice.

– Zaletą łączenia programów Czyste Powietrze i KAWKA Plus jest fakt, że w ramach tego pierwszego można uzyskać dofinansowanie do kosztów, które nie są kwalifikowane do miejskiej dotacji, np. koszt przyłącza gazowego czy projektu. Należy pamiętać, że suma otrzymanych dopłat nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dlatego przygotowane zostało narzędzie, które pozwoli oszacować możliwości dofinansowania z obu programów – wyjaśnia Michał Brożyna, wrocławski doradca energetyczny.

Korzyści przy instalacji OZE - pompy ciepła Korzyści przy instalacji OZE - pompy ciepła

Zamontuj pompę ciepła i skorzystaj z ulgi w podatku od nieruchomości

Kolejnym udogodnieniem dla mieszkańca jest zwolnienie lub ulga w podatku od nieruchomości. Przysługuje ona w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii, np. pompy ciepła. Z takiego zwolnienia mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

O programie Ciepłe Mieszkanie

Z końcem grudnia 2022 roku podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kompleksową obsługę nowego programu Ciepłe Mieszkanie skierowanego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Program przewiduje dofinansowanie do wymiany stałopalnych źródeł ciepła wraz z fakultatywną wymianą okien i drzwi zewnętrznych.

W programie obowiązywać będą kryteria dochodowe, od których uzależnione będą wysokość i stopień dofinansowania:

 1. Kryterium dochodowe: dochód roczny beneficjenta nie przekracza kwoty 120 000 zł
  podstawowy poziom dofinansowania – do 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 15.000,00 zł;
 1. Kryterium dochodowe: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  podwyższony poziom dofinansowania – do 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 25.000,00 zł;
 1. Kryterium dochodowe:
  - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
  - ustalone jest prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego
  najwyższy poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 37.500,00 zł.

Kluczowe zasady programu Ciepłe Mieszkanie

 • beneficjenci programu: wyłącznie właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,
 • warunek przystąpienia do programu: posiadanie czynnego ogrzewania stałopalnego w lokalu,
 • działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu mieszkalnego wyklucza z udziału w programie
 • w przypadku, gdy istnieją techniczne bądź ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wniosek można złożyć tylko na ten rodzaj ogrzewania niskoemisyjnego,
 • możliwość łączenia programu z programem KAWKĄplus i termoKAWKĄ (dofinansowanie pokrywa te same rodzaju kosztów oraz rozszerza je o dodatkowe elementy, np. instalacja CWU lub dokumentacja projektowa)

Dotacja wypłacana jest beneficjentom dopiero po zatwierdzeniu przez WFOŚiGW wniosku o płatność, składanego raz na kwartał i przekazaniu na ten cel środków finansowych na konto gminy. Gmina nie angażuje swoich własnych środków na żadnym etapie postępowania.

Łączenie programów Zmień piec + Ciepłe Mieszkanie

Od marca 2023 roku dofinansowanie z obydwu programów można ze sobą łączyć, a dzięki przygotowanemu kalkulatorowi, można poznać przybliżone kwoty dotacji dla wszystkich grup beneficjentów.

Zakończenie projektu: 31 grudnia 2025 r.

 

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99