www.wroclaw.pl

Czyste Powietrze 2.0 – wyższe dotacje dla właścicieli domów jednorodzinnych

Rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu Czyste Powietrze, przygotowanej dla osób o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. We Wrocławiu takie zaświadczenie odbierzemy w Dziale Wsparcia Mieszkańca MOPS przy ul. Hubskiej 30-32.

Z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające dodatkowe wsparcie części społeczeństwa w ramach programu Czyste Powietrze. Osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł na osobę (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów wymiany ogrzewania na ekologiczne - maksymalnie 37 tys. zł.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej, a nawet do 30 tys. zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV.

Innym - wprowadzonym niedawno - udogodnieniem dla beneficjentów Czystego Powietrza jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy.

Czyste Powietrze to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029.

Grafika przedstawia zasady programu Czyste Powietrze 2.0.

Zobacz także: kalkulator dotacji.

Czytaj więcej:

Jak pobrać zaświadczenie

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie o dochodach w ramach programu Czyste Powietrze 2.0 będzie wydawał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w oddziale przy ul. Hubskiej 30-32, tel.: 71 782 23 22, 71 782 23 46, 71 782 23 48.

Wniosek można złożyć (a następnie odebrać zaświadczenie – przyp. red.) osobiście - w Biurze Obsługi Klienta Działu Wsparcia Mieszkańców na parterze budynku przy ul. Hubskiej 30-32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, a także pocztą lub internetowo – przez platformę ePUAP.

Pobierz wniosek

Jak skorzystać

Następnie wnioski do programu Czyste Powietrze można składać elektronicznie poprzez stronę www.czystepowietrze.gov.pl lub bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Formularz wniosku dostępny jest na portalu beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat programu Czyste Powietrze uzyskać można w Punkcie Obsługi Klienta WFOŚiGW, ul. Racławicka 13 we Wrocławiu (czynnym pn.-pt. w godz. 8.00-15.30) i pod nr telefonu: 22 459 09 45, 607 700 370. Nadal funkcjonuje też osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem: 22 340 40 80).

Do dyspozycji mieszkańców wciąż pozostaje specjalny numer telefonu do doradców energetycznych 71 799 67 99 (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00-18.00) oraz adres poczty elektronicznej: [email protected].

Uzupełniające się programy

Właściciel domu jednorodzinnego, który po 30 kwietnia 2020 r. podpisał umowę o dofinansowanie w programie KAWKA Plus i po 15 maja 2020 r. wymienił źródło ogrzewania lub dopiero planuje to zrobić, może ubiegać się również o dotację w ramach programu Czyste Powietrze, przewidzianego dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Kwota dofinansowania jest uzależniona od zakresu realizowanych działań.

Sprawdź także: Kalkulator łączenia dotacji

– Szczególną zaletą łączenia programów Czyste Powietrze i KAWKA Plus jest fakt, że w ramach tego pierwszego można uzyskać dofinansowanie do kosztów, które nie są kwalifikowane do miejskiej dotacji, np. koszty przyłącza gazowego czy projektu. Należy jednak pamiętać, że suma wszystkich otrzymanych dopłat nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jeżeli zadanie jest zgodne z zasadami obu programów - można z nich korzystać jednocześnie – podkreśla Anita Luda, wrocławski doradca energetyczny.

Grafika przedstawia programy dotacyjne dla właścicieli domów jednorodzinnych

Pozostałe wydatki przeznaczone na termomodernizację domu jednorodzinnego, które nie zostały dofinansowane w ramach programów Czyste Powietrze, KAWKA Plus i Termo KAWKA, uwzględnić można przy odliczeniu ulgi termomodernizacyjnej.

W sumie z KAWKI Plus i Termo KAWKI można uzyskać do 20 000 zł, z Czystego Powietrza - do 30 lub 37 tys. złotych (dla inwestycji obejmujących instalację fotowoltaiczną) a w ramach ulgi termomodernizacyjnej nawet 53 000 zł odliczenia od podstawy opodatkowania.

Zamontuj pompę ciepła i skorzystaj z ulgi w podatku od nieruchomości

Kolejnym udogodnieniem dla mieszkańca jest zwolnienie lub ulga w podatku od nieruchomości. Przysługuje ona w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii, np. pompy ciepła. Z takiego zwolnienia mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99