www.wroclaw.pl

Zwolnienia z czynszu

Miejski program zwolnienia z czynszu dla najemców komunalnych, którzy we własnym zakresie lub z programu KAWKA Plus zlikwidowali piec węglowy i zamontowali proekologiczny system ogrzewania, np:elektryczne, gazowe, olejowe.

Sprawdź ile zaoszczędzisz

Wprowadź wartość czynszu
Miesiąc wymiany pieca:

Wymiana pieca w 2021 r. to:
0 oszczędności

Zyskujesz najwięciej

Wymiana pieca w 2022 r. to:
0 oszczędności

Stracisz 0 w porównaniu z rokiem 2021.

Wymiana pieca w 2023 r. to:
0 oszczędności

Stracisz 0 w porównaniu z rokiem 2021.

Wymiana pieca w 2024 r. to:
0 oszczędności

Stracisz 0 w porównaniu z rokiem 2021.

Co wchodzi w skład czynszu?

Na wysokość opłaty z tytułu najmu lokalu składają się:

 • wydatki związane z utrzymaniem lokalu – zwane czynszem, które są ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu i obejmują: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty: konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów, zarządzania nieruchomością, utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni, ubezpieczenia nieruchomości, inne,
 • opłaty niezależne od właściciela, wynajmującego, czyli opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Czynsz to jedna ze składowych opłat związanych z korzystaniem z lokalu i jego obniżenie bądź zwolnienie nie oznacza zwolnienia z pozostałych opłat, np.: za wodę, energię, gaz czy odbiór śmieci.

Czynsz
 • przekreślony znak równości
 • kropla wody
 • żarówka
 • płomien
 • kosz na śmieci
Pamiętaj!

Kto może dostać dopłaty?

 • najemca mieszkania komunalnego we Wrocławiu, który we własnym zakresie lub w ramach programu KAWKA Plus zlikwidował piec węglowy w zajmowanym mieszkaniu;
 • mieszkanie jest na terenie miasta Wrocławia;
 • wnioskodawcą jest wyłącznie osoba fizyczna;
 • w mieszkaniu musi być ekologiczne źródło ogrzewania;
 • UWAGA: W przypadku mieszkań do remontu, po jego wykonaniu i podpisaniu umowy najmu, także jest się zwolnionym z czynszu.

Zasady zwolnienia z czynszu:

 • zwolnienie z czynszu obejmuje okres od daty podpisania protokołu potwierdzającego wymianę ogrzewania przez Zarząd Zasobu Komunalnego albo Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2023* r. Po tym czasie czynsz ulega obniżeniu o 50% do 31 grudnia 2025 r.;
 • zwolnienie z czynszu naliczane jest automatycznie (nie potrzeba żadnego wniosku najemcy) od 1. dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym Zarząd Zasobu Komunalnego lub Wrocławskie Mieszkania potwierdziły wymianę ogrzewania;
 • zwolnienie nie obejmuje opłat pozaczynszowych, czyli opłaty za wodę, ścieki, odbiór śmieci.

Podstawy prawne

UCHWAŁA NR XV/420/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020 – 2025”

UCHWAŁA NR LI/1326/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XV/420/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020 – 2025”

Pozostałe programy:

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99