www.wroclaw.pl

KAWKI zmieniają się dla wrocławian – teraz jeszcze łatwiej o dopłaty

12 czerwca 2021 r. zmieniły się przepisy w ramach przyznania miejskich dopłat na wymianę pieca i starych drewnianych okien w programach KAWKA Plus i Termo KAWKA. Przede wszystkim poszerzono zakres przypadków, w których można ubiegać się o dopłaty.

– Najważniejsze zmiany w ramach programu KAWKA Plus dotyczą uruchomienia możliwości skorzystania z dopłaty w przypadku lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz opcji przyznania pełnej dotacji nawet w przypadku, gdy w mieszkaniu obok instalacji na paliwo stałe istnieje również inna sprawna instalacja niskoemisyjna np. gazowa albo elektryczna – wyjaśnia Michał Brożyna, wrocławski doradca energetyczny.

Dodatkowo doprecyzowano i rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych, w tym dodano m.in. koszt demontażu instalacji c.o. (do 2000 zł) do kosztów demontażu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi, koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz kosztów nadzoru kierownika robót lub kierownika budowy a także koszt montażu instalacji gazowych, elektrycznych i cieplnych poza obrębem nieruchomości niezbędnych do funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Najważniejsze zmiany w programie KAWKA Plus

Było (do 12 czerwca 2021 r.): Jest (od 12 czerwca 2021 r.):
brak możliwości przyznania dotacji, jeżeli w lokalu mieszkalnym/ domu była prowadzona działalność gospodarcza (brak pomocy de minimis) można skorzystać z programu KAWKA Plus jeśli w mieszkaniu/domu prowadzona jest działalność gospodarcza (w części lokalu przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej dotacja jest przyznawana na zasadach pomocy de minimis)
brak możliwości przyznania pełnej dotacji, jeżeli w lokalu mieszkalnym/domu obok sprawnej i użytkowanej instalacji grzewczej na paliwo stałe istniała inna sprawna i użytkowana instalacja niskoemisyjne (np. gazowa, elektryczna) dopuszcza się możliwość dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych, z których podstawowym jest ogrzewanie oparte na paliwach stałych
koszty kwalifikowane określone ogólnie doprecyzowano i rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych
- do kosztów demontażu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi dodano koszt demontażu instalacji c.o. (do 2000 zł)

Czytaj więcej: Program KAWKA Plus

Z Termo KAWKĄ wymienisz też okna jednoramowe

W przypadku programu Termo KAWKA, wymienić okna z dopłatą można od teraz również w lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (w części lokali przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej dotacja jest przyznawana na zasadach pomocy de minimis).

Termo KAWKA to program wymiany starych drewnianych okien we Wrocławiu | Fot. Tomasz Hołod / www.wroclaw.pl

Czytaj więcej: Program Termo KAWKA

– Najważniejszymi zmianami w przypadku Termo KAWKI jest jednak dodanie do katalogu okien o konstrukcji jednoramowej (z zamontowanymi szybami zespolonymi), wyprodukowanych nie później niż 15 lat przed rokiem złożenia wniosku o dotację. W związku z tym obecnie właściwie wszystkie stare drewniane okna, wyprodukowane 15 lat wcześniej niż złożono wniosek o dofinansowanie, można wymienić, korzystając z dopłaty do 5000 zł – dodaje Michał Brożyna.

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99