www.wroclaw.pl

Konkurs „WROCŁAW BEZ SMOGU - JAK ZMIENIĆ PIEC” - edycja II [ZGŁOSZENIA]

Trwa otwarty konkurs dla NGO na realizację zadania publicznego „WROCŁAW BEZ SMOGU - JAK ZMIENIĆ PIEC”. Wybrany w konkursie partner społeczny będzie realizował działania na 9 osiedlach zabudowy jednorodzinnej. Oferty można składać do 16 lipca 2020 r. do godz. 12.00.

Akcja „Zmień Piec”, poza kampanią informacyjną w mediach, reklamą zewnętrzną, angażuje mieszkańców nie tylko jako beneficjentów programów miejskiego wsparcia, lecz również otwiera możliwości współpracy mieszkańców ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Dlatego zdecydowano, aby do działań propagujących ideę konieczności wymiany starych węglowych źródeł ciepła włączyć NGOs.

Osiedla z przeważającą zabudową jednorodzinną

Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca działań miasta w zakresie likwidacji źródeł ogrzewania na paliwo stałe z wykorzystaniem oferowanych przez Gminę Wrocław programów finansowego wsparcia będzie realizowana dla mieszkańców osiedli:

 • Partynice,
 • Ołtaszyn,
 • Wojszyce,
 • Stabłowice Nowe,
 • Złotniki,
 • Zakrzów Centrum,
 • Strachocin-Wojnów,
 • Oporów,
 • Jerzmanowo-Jarnołtów.

Zadanie ma polegać na:

 • dotarciu z informacją o akcji „Zmień Piec” do mieszkańców posiadających stare piece i przekonywaniu ich do skorzystania z finansowego i merytorycznego wsparcia przy wymianie pieca oraz udzielaniu pełnej informacji na temat instrumentów finansowych oferowanych przez Gminę Wrocław,
 • zaangażowaniu interesariuszy akcji wymiany pieców do wspólnych działań skierowanych do mieszkańców: m.in. samorządów osiedli, parafii, środowisk medycznych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej, itp.,
 • prowadzeniu działań informacyjno - promocyjnych wspierających realizację powierzonego zadania publicznego.

Model zadania:

 • rekrutacja i przeszkolenie od 3 do 5 Asystentów „Zmień Piec”,
 • uruchomienie 18 mobilnych punktów informacyjnych „Zmień Piec”.

Równolegle na tym obszarze prowadzona będzie dystrybucja materiałów promocyjnych do ok. 4 tys. domów.

Termin realizacji kampanii społecznej: sierpień - grudzień 2020 r.

Dokumenty oraz składanie ofert

Szczegółowe informacje, w tym ogłoszenie konkursowe, formularz oferty i oświadczenie oferenta dostępne tutaj [POBIERZ].

Oferty wraz z dokumentami należy składać do 16 lipca do godz. 12.00 w sekretariacie Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pokój 120 (sekretariat)

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu

28 maja 2020 rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla mieszkańców osiedli z przeważającym wielorodzinnym typem zabudowy, znajdujących się w centrum Wrocławia.

 Szkolenie dla Asystentów "Zmień piec" dla osiedli z zabudową wielorodzinną, fot. Wroclaw.pl Szkolenie dla Asystentów "Zmień piec" dla osiedli z zabudową wielorodzinną, fot. Wroclaw.pl

W konkursie zwyciężyła Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99