www.wroclaw.pl

Rozstrzygnięto konkurs „WROCŁAW BEZ SMOGU – JAK ZMIENIĆ PIEC” dla NGO

28 maja 2020 konkurs pt. „WROCŁAW BEZ SMOGU – JAK ZMIENIĆ PIEC” został rozstrzygnięty. Kampanię informacyjno-promocyjną dla mieszkańców osiedli znajdujących się w centrum Wrocławia będzie prowadzić Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Akcja „Zmień Piec”, poza kampanią informacyjną w mediach, reklamą zewnętrzną, angażuje mieszkańców nie tylko jako beneficjentów programów miejskiego wsparcia, lecz również otwiera możliwości współpracy mieszkańców ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Dlatego zdecydowano, aby do działań propagujących ideę konieczności wymiany starych węglowych źródeł ciepła włączyć NGOs.

Kampania dla mieszkańców

5 maja br. ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych, którego celem jest zwiększanie świadomości mieszkańców Wrocławia w zakresie korzyści wynikających z eliminacji niskiej emisji poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych.

Działania ukierunkowane będą na wsparcie mieszkańców osiedli z przeważającym wielorodzinnym typem zabudowy, które wg raportu „Źródła ciepła na paliwo stałe w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu”, charakteryzuje najwyższa gęstość występowania źródeł ciepła na paliwa stałe: Ołbin, Nadodrze, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie oraz Plac Grunwaldzki.

Dla mieszkańców tych osiedli realizowana będzie kampania informacyjno-promocyjna dotycząca działań miasta w zakresie likwidacji źródeł ogrzewania na paliwo stałe z wykorzystaniem oferowanych przez Gminę Wrocław programów finansowego wsparcia mieszkańców.

Zadanie, jakie zostanie postawione przed NGO ma polegać na:

  • bezpośrednim dotarciu z informacją o akcji „Zmień Piec” do mieszkańców posiadających stare piece i przekonywaniu ich do skorzystania z finansowego i merytorycznego wsparcia przy wymianie pieca oraz udzielaniu pełnej informacji na temat instrumentów finansowych oferowanych przez Gminę Wrocław,
  • wsparciu mieszkańców w procesie wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania poprzez asystę na wybranych odcinkach realizacji inwestycji,
  • zaangażowaniu interesariuszy akcji wymiany pieców do wspólnych działań skierowanych do mieszkańców: m.in. przedsiębiorców i ich stowarzyszeń, innych partnerów instytucjonalnych: np. parafii, środowisk medycznych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej, zarządców itp.,
  • prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych wspierających realizację powierzonego zadania publicznego.

Planowane działania:

  • Stałe dyżury Asystentów „Zmień Piec”, którzy po przeszkoleniu przez doradców energetycznych Gminy w zakresie programów Kawka Plus, Termo Kawka, Lokalnego Programu Osłonowego, Zwolnienia z Czynszu oraz innych programów wsparcia, będą pełnić w stałych miejscach ustalonych z Gminą, w określonych dniach i godzinach dyżury konsultacyjne, na które zapraszani będą mieszkańcy. Ponadto Asystent Zmień Piec będzie w uzasadnionych przypadkach towarzyszył mieszkańcowi podczas wizyt w miejscach, gdzie wizyta jest niezbędna w procesie wymiany źródła ciepła (np. gazownia, UMW). Asystenci ZP będą także informować o akcji „Zmień Piec” na wybranych wydarzeniach na swoich osiedlach w ramach tzw. mobilnych punktów informacyjnych.
  • Mobilne Punkty Informacyjne „Zmień Piec” w przestrzeni publicznej, w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców na każdym z osiedli z uwzględnieniem miejsc handlu oraz miejsc kultu religijnego.
  • Akcja informacyjna polegająca na oplakatowaniu bram i dystrybucji „pod drzwi” materiałów informacyjnych oraz zaproszeń na spotkania/dyżury z Asystentem Zmień Piec, a także prowadzona przez lokalne media.
  • Otwarte szkolenia dla instalatorów nowych jednostek grzewczych informujących o akcji Zmień Piec, prowadzone przez doradców energetycznych Gminy.

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99