www.wroclaw.pl

Pozostałe działania antysmogowe

W ramach prac nad poprawą jakości powietrza we Wrocławiu niezbędne są także działania obejmujące pozostałe źródła zanieczyszczenia powietrza – komunikacyjne i smog napływowy.

Źródła te opowiadają za mniejszy procent zanieczyszczeń, niż niska emisja, jednak nie można ich pominąć. W stolicy Dolnego Śląska te działania prowadzone są konsekwentnie od lat i związane są z kilkoma głównymi obszarami. Do katalogu naszych działań zaliczyć należy m.in.:

  • budowę nowych tras transportu zbiorowego (trasy tramwajowe na Nowy Dwór i Popowice)
  • rezygnację z wakacyjnych rozkładów jazdy oraz zwiększanie częstotliwości i wydłużanie linii autobusowych, głównie w kierunku intensywnie zamieszkiwanych osiedli mieszkaniowych oddalonych od centrum
  • poprawa stanu torowisk – do końca 2024 roku MPK planuje wydać na remonty torowisk nawet 200 mln zł
  • integracja miejskiego i aglomeracyjnego transportu zbiorowego (funkcjonowanie i budowa nowych parkingów PnR oraz finansowe wsparcie dla kolei aglomeracyjnej – teraz mamy 24 parkingi, kolejnych 5 planowanych jest do realizacji do 2021 roku)
  • rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej (obecnie we Wrocławiu mamy 1166 km tras przyjaznych rowerzystom, do 2023 roku powstanie 50 km kolejnych dróg)
  • wymiana taboru MPK (pod koniec 2019 roku przyjechało 50 nowych autobusów spełniających normę euro6, do 2028 roku MPK powinno mieć 30% elektrycznych autobusów w swojej flocie)
  • wspieranie autobusowych i kolejowych połączeń aglomeracyjnych
  • dodatkowe zmywanie jezdni w sezonie letnim ograniczające unoszenie pyłów z dróg – 353 km dróg zmywanych raz w tygodniu
  • zwiększanie świadomości wpływu emisji komunikacyjnej na jakość życia – współpraca z gminami ościennymi Wrocławia.

Jakość powietrza w mieście podnoszą także działania w obszarze zieleni. – We Wrocławiu rocznie nasadza się ok. 2,5–3 tysięcy drzew, 35–40 tysięcy krzewów, a dodatkowo jesienią 250 tysięcy kwiatów cebulowych. W tym roku, pierwszy raz, ograniczone zostały koszenia traw, a jesienią pozostawiane są enklawy z niezagrabionymi liśćmi dla zwierząt – wylicza Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia. Ponadto, w szkołach od wielu lat działa program „Szare na zielone” (wzięło w nim udział już 130 placówek) w ramach którego prowadzone są nasadzenia, tworzone ogródki przyszkolne, warzywne, motylarnie, ogrody deszczowe, a w tym roku szkoły dodatkowo będą obsadzane roślinami oczyszczającymi powietrze w ramach programu zabluszczania szkół.

Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło „Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach”. Dzięki nim, podczas prowadzonych prac budowlanych, drzewa są lepiej chronione. W ramach unijnego programu Grow Green powstaje we Wrocławiu 7 parków kieszonkowych i zielona ulica.

Katalog działań wspierających poprawę powietrza którym oddychamy jest bardzo duży. Znajdują się w nim zarówno działania systemowe (np. obniżka podatku za zainstalowanie odnawialnych źródeł energii) czy działania edukacyjno-informacyjne (np. podczas corocznego sadzenia drzew w ramach cieszącej się wielką popularnością akcji „WROśnij we WROcław”).

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków
Ikona telefonu Ikona zamknięcia okna
Masz pytania?
Zadzwoń!
pn.–pt.: 8.00–18.00 71 799 67 99