www.wroclaw.pl

Pozostałe działania antysmogowe

W ramach prac nad poprawą jakości powietrza we Wrocławiu niezbędne są także działania obejmujące pozostałe źródła zanieczyszczenia powietrza – komunikacyjne i smog napływowy.

Źródła te opowiadają za mniejszy procent zanieczyszczeń, niż niska emisja, jednak nie można ich pominąć. W stolicy Dolnego Śląska te działania prowadzone są konsekwentnie od lat i związane są z kilkoma głównymi obszarami. Do katalogu naszych działań zaliczyć należy m.in.:

  • budowę nowych tras transportu zbiorowego (trasy tramwajowe na Nowy Dwór i Popowice)
  • rezygnację z wakacyjnych rozkładów jazdy oraz zwiększanie częstotliwości i wydłużanie linii autobusowych, głównie w kierunku intensywnie zamieszkiwanych osiedli mieszkaniowych oddalonych od centrum
  • poprawa stanu torowisk – do końca 2024 roku MPK planuje wydać na remonty torowisk nawet 200 mln zł
  • integracja miejskiego i aglomeracyjnego transportu zbiorowego (funkcjonowanie i budowa nowych parkingów PnR oraz finansowe wsparcie dla kolei aglomeracyjnej – teraz mamy 24 parkingi, kolejnych 5 planowanych jest do realizacji do 2021 roku)
  • rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej (obecnie we Wrocławiu mamy 1166 km tras przyjaznych rowerzystom, do 2023 roku powstanie 50 km kolejnych dróg)
  • wymiana taboru MPK (pod koniec 2019 roku przyjechało 50 nowych autobusów spełniających normę euro6, do 2028 roku MPK powinno mieć 30% elektrycznych autobusów w swojej flocie)
  • wspieranie autobusowych i kolejowych połączeń aglomeracyjnych
  • dodatkowe zmywanie jezdni w sezonie letnim ograniczające unoszenie pyłów z dróg – 353 km dróg zmywanych raz w tygodniu
  • zwiększanie świadomości wpływu emisji komunikacyjnej na jakość życia – współpraca z gminami ościennymi Wrocławia.

Jakość powietrza w mieście podnoszą także działania w obszarze zieleni. – We Wrocławiu rocznie nasadza się ok. 2,5–3 tysięcy drzew, 35–40 tysięcy krzewów, a dodatkowo jesienią 250 tysięcy kwiatów cebulowych. W tym roku, pierwszy raz, ograniczone zostały koszenia traw, a jesienią pozostawiane są enklawy z niezagrabionymi liśćmi dla zwierząt – wylicza Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia. Ponadto, w szkołach od wielu lat działa program „Szare na zielone” (wzięło w nim udział już 130 placówek) w ramach którego prowadzone są nasadzenia, tworzone ogródki przyszkolne, warzywne, motylarnie, ogrody deszczowe, a w tym roku szkoły dodatkowo będą obsadzane roślinami oczyszczającymi powietrze w ramach programu zabluszczania szkół.

Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło „Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach”. Dzięki nim, podczas prowadzonych prac budowlanych, drzewa są lepiej chronione. W ramach unijnego programu Grow Green powstaje we Wrocławiu 7 parków kieszonkowych i zielona ulica.

Katalog działań wspierających poprawę powietrza którym oddychamy jest bardzo duży. Znajdują się w nim zarówno działania systemowe (np. obniżka podatku za zainstalowanie odnawialnych źródeł energii) czy działania edukacyjno-informacyjne (np. podczas corocznego sadzenia drzew w ramach cieszącej się wielką popularnością akcji „WROśnij we WROcław”).

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99