www.wroclaw.pl

Akcja „Zmień piec” na osiedlach domów jednorodzinnych [TERMINY DYŻURÓW]

Do 25 października mieszkańcy domów jednorodzinnych, w specjalnych mobilnych punktach na swoich osiedlach, będą mieli szansę dowiedzieć się, jak otrzymać dofinansowanie w ramach miejskich programów - KAWKA Plus i Termo KAWKA, a także jak łączyć dopłatę na wymianę starego pieca i drewnianych okien z programem „Czyste Powietrze” oraz ulgą termomodernizacyjną.

Dzięki akcji „Zmień piec” we Wrocławiu zostanie wyremontowanych 18 kamienic miejskich. W rejonach Przedmieścia Oławskiego, Psiego Pola i Brochowa, wkrótce popłynie ciepło z sieci ciepłowniczej. Ponadto, na osiedlach z przeważającą zabudową wielorodzinną - Ołbin, Nadodrze, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie oraz Plac Grunwaldzki, pierwsi mieszkańcy Wrocławia korzystają już z pomocy Asystentów „Zmień piec”. Teraz czas na wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych.

– W weekendy w miejscach najbardziej uczęszczanych na danych osiedlach uruchomimy 18 mobilnych punktów informacyjnych „Zmień Piec”. Aby dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców, miasto przygotowało także kampanię informacyjną: na dedykowanych osiedlach, pojawią się plakaty informujące o miejscu i czasie spotkań, a działania zostaną również wsparte przez osiedlowych Strażników Miejskich, którzy zachęcać będą wrocławian do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych – podkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW.

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa: przy korzystaniu z mobilnych punktów akcji "Zmień piec" należy korzystać ze środków do dezynfekcji, zachować dystans min. 1,5 metra. Obowiązkowe jest również zakrywanie ust i nosa.

Czytaj także: Cała Polska w strefie czerwonej

Harmonogram dyżurów

Mobilne punkty mieszkańcy spotkają na osiedlach:

  • Partynice,
  • Ołtaszyn,
  • Wojszyce,
  • Nowe Stabłowice (Starogajowa-Jeleniogórska),
  • Złotniki,
  • Zakrzów Centrum,
  • Strachocin-Wojnów,
  • Oporów,
  • Jerzmanów-Jarnołtów.

– Zabudowa jednorodzinna charakteryzuje się większym rozproszeniem niż zabudowa wielorodzinna, więc wymaga zupełnie innego podejścia w zakresie dotarcia z informacją o dofinansowaniach do osób posiadających piece na paliwa stałe. Również sam zakres dofinansowań nieco się różni, ponieważ właściciele domów jednorodzinnych, oprócz programów miejskich, mogą korzystać również z dofinansowań ogólnopolskich, skierowanych do tej grupy odbiorców, czyli programu "Czyste Powietrze" oraz ulgi termomodernizacyjnej – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Pobierz biuletyn wroclaw.pl „Zmień piec” – wersja dla osiedli jednorodzinnych [PDF]

Współpraca miasta z NGO

Miasto realizuje kampanie informacyjno-promocyjne dla mieszkańców osiedli z zabudową wielo- i jednorodzinną we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi w konkursie dla NGO: Fundacją Umbrella i EkoRozwoju.

Współpraca zwiększy zasięg kampanii „Wrocław bez smogu”. Dzięki temu, kolejni wrocławianie dowiedzą się jak wymienić stary piec na ekologiczne źródło ciepła, otrzymać dofinansowanie w ramach programów oferowanych przez Miasto - KAWKA Plus oraz Termo KAWKA oraz jak łączyć dofinansowanie z programem „Czyste Powietrze” i ulgą termomodernizacyjną.

Organizacja pozarządowa będzie miała za zadanie dotrzeć z komunikatem o akcji „Zmień piec”, do mieszkańców posiadających stare piece i zachęcić ich do skorzystania z finansowego i merytorycznego wsparcia oferowanego przez Miasto Wrocław. Miasto przeprowadzi również wysyłkę do właścicieli domów wybudowanych przed 2000 r., w której mieszkańcy znajdą informacje o programach KAWKA Plus oraz Termo KAWKA, a także o możliwościach pozyskania dotacji z programu „Czyste Powietrze”. 

Zdjęcie przedstawia ulotkę akcji "Zmień piec"

Asystenci „Zmień piec” do dyspozycji mieszkańców

Terminy oraz miejsca dyżurów będą na bieżąco aktualizowane. Informacji udzielają również doradcy energetyczni z którymi mieszkańcy mogą się skontaktować od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–18:00, pod numerem telefonu: 71 799 67 99 lub wysyłając wiadomość na adres mailowy: [email protected].

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99